Rekisteriseloste ja tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö (PDF)

1.Rekisterinpitäjä
Suomen Uusyrityskeskukset ry
[email protected]

2.Rekisterin nimi
Ideanapin asiakasrekisteri

3.Rekisteröidyt
Ideansa palvelun kautta lähettävät henkilöt

4.Rekisterin oikeusperuste ja käyttötarkoitus
Rekisterinpitäjän oikeutettuna etuna ovat laadunvalvonta, palveluiden kehittäminen sekä tilastointi. Rekisteri on yhteisrekisteri, jota käyttävät Suomen Uusyrityskeskukset ry sekä alueelliset Uusyrityskeskukset, jolloin rekisteritiedot saa oman toiminta-alueensa Uusyrityskeskuksen lisäksi myös yhteistyöjärjestönä toimiva Suomen Uusyrityskeskukset ry. 

5.Rekisterin sisältö ja selailun seuranta
Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:
Etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Idea vastauksineen

Lisäksi palvelin kerää seuraavat tiedot:
- IP-osoite
- Selain ja sen versio
- Käyttöjärjestelmä ja sen versio
- Mistä sivulle on tultu
- Millä sivulla tällä hetkellä on

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

6.Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Tarkastusoikeus
Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Poisto-oikeus
Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot.

Valitusoikeus
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

7.Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Emme myy tai vuokraa rekisterin tietoja kolmansille osapuolille.

8.Käsittelyn kesto
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan, kuin se on käsittelytarkoituksen kannalta tarpeellista.

9.Henkilötietojen käsittelijät
Rekisteriin saapuvia tietoja kunkin kunnan/kaupungin kohdalla käsittelevät ylläpitäjän lisäksi näiden kyseisten kuntien/kaupunkien oman alueen yritysneuvojat.
Varmistamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

10.Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Rekisteriä säilytetään suojatulla palvelimella, jonne pääsy on ainoastaan rekisterinpitäjällä ja rekisterinpitäjän valtuuttamilla teknisillä ylläpitäjillä. Tietoja ei luovuteta, kopioida tai siirretä EU:n ulkopuolelle.

11.Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Tietojen perusteella ei tehdä automaattisia päätöksiä tai profilointia.

Käyttämällä Ideanappia olet tietoinen siitä, että idea ja siihen liittyvä vastaus tallennetaan. Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään luottamuksellisesti.